Poniedziałek,  10 lutego

18:00 + Janusza Koźniewskiego zm. z rodz. Kożniewskich

Wtorek, 11 lutego 

17:30

Środa, 12 lutego

17:30

Czwartek, 13 lutego

17:30

 

Piątek,  14 lutego

17:30 + Mariannę Pyzińską

Sobota, 15 lutego

18:00 + Tadeusza Szymaka, Kazimierę i Franciszka Kucińskich, Antoninę i Aleksandra Ziemińskich

19:00 + Feliksa Galińskigo

19:00 + Stanisławę Strzelczak

 

Niedziela, 16 lutego  

8:00 + Wiktora Leokadię, Zofię Stefana  Pietrzaków

10:00 + Augustyna Białeckiego (7 r. śm.) Julię i Józefa Białeckich

11:30 + Franciszka i Jadwigę Karabin, Halinę Karabin, Tadeusza i adwigę Morawskich

16:00 + Heronima Ziemińskiego (30 r. śm.) Teresę i Wojciecha Szulc oraz Apolonię i Józefa Strzelczaków

 

Poniedziałek, 17 lutego

17:30 +

Wtorek, 18 lutego

17:30 +

Środa, 19 lutego

17:30 +

Czwartek, 20 lutego

17:30 + Zofię Lipowską (1 r. śm.)

18:00 + Leona Cichockiego

Piątek, 21 lutego

 17:30 +

Sobota, 22 lutego

17:30 + Teresę Szpygiel

18:00 + Beatę Jakubiak

19:00 + Joannę Bochenek i Jakuba Suskiego

Niedziela, 23 lutego

8:00 + Mariannę Zygmunta Waldemara Rogowskich

8:00 Rajmunda Kraśniewicza (15 r. śm.)

10:00 + Joannę i Feliksa Bochenek zm. z rodz. Kaszuba

11:30 + Ryszarda Ciesielskiego (2 r. śm.)

16:00 + Rozalię, Mariana Sikora, Feliksę i Józefa Nazaruk, Jerzego Nazaruka

 


 

Zachęcamy do pełnego uczestnictwa
we Mszy św. poprzez udział w Sakramencie Pokuty i Komunię Świętą